Oslava 100 let založení SDH Rácovice
12.06.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------


Autor fotografii : Tomáš Sigmund   Autor textu : Zvěřina František
PRŮBEH  OSLAV 100. VÝROĆÍ  ZALOŽENI SDH RÁCOVICE

  Oslava výročí SDH Rácovice, který byl založen 2.únaro 1911, byla naplánována na neděli 12.června 2011.
Samotnému dni předcházela celková oprava interiéru hasičské zbrojnice. Svépomocí se povedlo vymalovat místnosti, nátěry oken, vrat, sušáků na hadice a polic na nářadí. Nakonec se řádně uklidilo uvnitř i před zbrojnicí.

  Vlastní oslava probíhala v neděli 12. 6. 2011 dle následujícího scénáře:
V 10:00 hod se začali scházet občané i pozvaní hosté z okolních sborů na prostranství před obecním domem, kde jim vyhrávala dechová kapela.
V 10:45 hod vyšel od hasičské zbrojnice průvod a za pochodu v čele s novou standartou sbor došel až k místní kapli. Zde začala v 11 hod slavnostní mše, při které byl vysvěcen nový prapor a nová PS-18. Po ukončení mše se všichni zúčastnění opět za doprovodu hudby přemístili do kulturního domu. Zde začala ve 12:30 hod valná hromada. Po projevech hostů byli oceněni členové sboru pamětními listy a starosta s velitelem věcným darem za příkladnou práci s mládeží. Po této oficielní části následoval společný oběd. Ve 14:30 hod začala pro všechny přítomné hrát k poslechu i tanci hudební skupina Kalíšci.
Součastně byla v přísálí instalovaná výstavka, prezentující historii sboru. Kromě fotografii zde bylo možno shlédnout zakládající dekret sboru, dobové smlouvy, stanovy sboru,seznam zakládacích  členů, průkazy a jiné dokumenty. Stávající činnost sboru představovala přítomným počítačová projekce. Na monitoru byly především ukázky z vystoupení obou našich družstev v požárním sportu na různých soutěžích.

  Po celý den měli návštěvníci rovněž možnost navštívit hasičskou zbrojnici, která je v areálu obecního domu. Zde kromě ruční potahové stříkačky, kterou sbor vlastní od roku svého založení a je plně funkční, bylo možno vidět veškerou techniku a vybavení sboru. Vše bylo doplněno výstavkou uniforem od 20. Let minulého století až po současnost.

  K výročí byla rovněž zpracována a vydána brožura, mapující celé století fungovaní hasičského sboru v Rácovicích.