Stavění máje
30.04.2011

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------Autor : Tomáš Sigmund
A proč se vlastně májky (nebo máje) staví?

   Jedná se o velmi starou tradici známou především z Jižních Čech a Slovácka. Tato tradice se udržela do dnešní doby a tak se ještě dnes vypravují svobodní chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší a nejkrásnější strom a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Májovým stromem může být podle místních zvyků smrček, jedlička, nebo borovice. Chlapci strom oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky.
Celou noc pak májku bedlivě hlídají, protože její ztráta by znamenala velkou ostudu. Podle tradice si sousední chasa navzájem snažila májový strom podřezat. Pro toho, komu se to povedlo, to znamenalo velkou slávu a pro chasu,která si strom neuhlídala, to byla veliká potupa.