Víceúčelové sportovní hřiště

Cíl projektu :

Cílem tohoto projektu je vybudování víceúčelového sportovního hřiště pro děti a mládež v lokalitě, kde zatím žádné hřiště není. 

Popis projektu :

Projekt přinese důstojné prostory pro trávení volného času a samozřejmě ě hřiště bude sloužit jako bezpečný prostor pro herní projev dětí..

Ve vztahu k možnému maximálnímu využití bude opatřeno hřiště umělým povrchem, s odpovídajícím umělým osvětlením. Bude vybaveno potřebným vybavením pro provozování míčových sportů: házenou, tenis, malý fotbal,  košíkovou, odbíjenou,  nohejbal atd ...

Hřiště bude volně přístupné veřejnosti.
Dokumentace