Zemní práce - sejmutí ornice
20.04.2008
-----------------------------------------------------------
Zemní práce - výkopy pro podkladní vrstvy
22.04.2008
-----------------------------------------------------------
Zemní práce - ohraničení obrubníky
05.05.2008
-----------------------------------------------------------
Konstrukce - příprava oplocení hřiště
08.05.2008
-----------------------------------------------------------
Zemní práce - vyspádování + okolní teréní úpravy
17.05.2008
-----------------------------------------------------------
Zemní práce - asfalt
01.06.2008
-----------------------------------------------------------
Konstrukce - oplocení hřiště
10.06.2008
-----------------------------------------------------------
Konstrukce - pokládání povrchu - napínání sítí
25.06.2008
-----------------------------------------------------------

28.06.2008

Postupná realizace hřiště


Slavnostní otevření hřiště