Informace o úřadu  • Oficiální název - Obecní úřad Rácovice

  • Kontaktní spojení -
                Rácovice 45, 67532 Třebelovice
                 Mobil - 602 178 041
                  E-mail: Racovice@email.cz (oficiální)

  • Případné platby můžete poukázat (bankovní spojení) -19-7677400227/0100

  • IČ obce - 00378518 

  • DIČ - CZ00378518

  • Registr oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů Obec Rácovice

          odkaz : http://racovice.centralni-adresa.net/