1
2

Obsah stránky

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZA ROK 2021

sobota, 12. březen 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Obec Rácovice


Obec Rácovice

Zastupitelstvo obce Rácovice

 OZNAMUJE

                        INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

                  ZA ROK 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec má jedno sběrné místo na tříděný odpad. Nachází se v centru obce a jsou zde umístěny 2 nádoby ba plasty, po jedné na čisté a barevné sklo, jedna na papír a jedna na kovový odpad.

Na biologický rozložený odpad je v jiné částí obce umístěn velkoobjemový kontejner. Do něj občané mohou po dobu vegetace ukládat rostlinný materiál ze zahrad, záhonů a biologicky rozložitelný z domácností. Svoz zajištuje ZD Dešov na svoji kompostárnu. Navíc dostala každá domácnost od obce domácí kompostér, abychom motivovali obyvatelé ke třídění.

Směsný komunální odpad ukládají občané do popelnic. Smlouva se svozovou firmou TSMB s.r.o. Moravské Budějovice je založena čtrnáctidenním svozovém intervalu. Další smlouva o nakládání odpadu je uzavřena se společností EKO-KOM a.s. Na sběrný dvůr TSMB Moravské Budějovice mohou občané ukládat nebezpečný odpad, použité oleje i stavební suť.

Do velkoobjemového kontejneru, který jev obci připraven dvakrát ročně lze ukládat směsný objemný odpad, který se nevejde do popelnic.

Sběr železného šrotu a sběr vyřazených elektrospotřebičů se uskutečňuje dle potřeby a v režii sboru dobrovolných hasičů.

Celkem bylo v roce 2021 vytříděno: 

Druh

Papír

Plasty

Sklo

Kovový odpad

BIODPAD

Hmotnost

0,541 t

1,4 t

1,023 t

0,108 t

9,5 t

Náklady obce

9.064,- Kč

25.057,- Kč

3.055,- Kč

848,- Kč

--------

 

Další náklady / příjmy:

 

- svoz popelnic                                                                                          - 4.485,- Kč

- zpětný odběr tříděného odpadu  EKO KOM a.s.                                      + 19.850,- Kč

- poplatek od občanů za popelnice                                                             + 12.300,- Kč

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky