1
2

Obsah stránky

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice

čtvrtek, 18. březen 2021 // ŠKOLA

Text // Obec Rácovice


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Třebelovice oznamuje rodičům, že zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční ve dnech od 1. dubna do 30. dubna.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení MŠMT bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí je možné podat:

do datové schránky školy

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

poštou - doporučeným dopisem

osobním podáním - po předchozí telefonické domluvě

 

Veškeré informace o zápise a tiskopisy Žádosti o přijetí a Žádosti o odklad povinné školní docházky jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo v tištěné podobě k vyzvednutí ve škole.

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží rodiče prostou kopii rodného listu.

K žádosti o odklad povinné školní docházky doloží prostou kopii rodného listu a dvě doporučení k odkladu školní docházky.

Po ukončení nebo snížení mimořádných opatření se škola bude snažit uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, s učiteli a s prostředím školy.

Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech od 2. 5. do 16. 5. Zápis dětí bude také probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Tiskopis Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je dostupný na webových stránkách školy www.zstrebelovice.cz a v tištěné podobě je k vyzvednutí ve škole.

K žádosti o přijetí je nutné doložit Čestné prohlášení o očkování dítěte (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání). Potvrzení od lékaře není nutné.

Pro další informace volejte:

tel. 797 997 067 – ředitelka školy

tel. 797 997 065 – vedoucí učitelka mateřské školy

Patička stránky