1
2

Obsah stránky

Oznámení - archiv

Oznámení ze dne :18.01.2024

Schůze zastupitelstva - Neděle 28.01.2024 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Záměr prodeje obecního pozemku
3 / Pronájem kultůrního domu
4 / Různé

 

Oznámení ze dne : 20.12.2023

Schůze zastupitelstva - Sobota  30.12.2023 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Návrh rozpočtu na r.2024
3 / Návrh střednědobého  rozp.výhledu
4 / Různé
 

Oznámení ze dne : 23.11.2023

Schůze zastupitelstva - Neděle  03.12.2023 17:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Návrh ceny za pozemky
3 / Žádost o příspěvek
4 / Smnlouva s Krajem Vysočina
5 / Stanovisko k dopr. značení v obci
6 / Různé
 

Oznámení ze dne : 13.10.2023

Schůze zastupitelstva - Pondělí  23.10.2023 17:00

Program :

1 / Zhodnocení finančních prostředků
2 / Úprava rozpočtu

Oznámení ze dne : 01.09.2023

Schůze zastupitelstva - Neděle  10.09.2023 13:00

Program :

1 / Aktualizace obecnězávazných vyhlášek
2 / Prodej pozemku
3 / Záměna pozemku
4 / Úprava rozpočtu
5 / Smlouva s EKOKOM
6 / Různé
 

Oznámení ze dne : 06.06.2023

Schůze zastupitelstva - Neděle  16.06.2023 17:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Schválení závěrečného účtu
3 / Schválení účetní závěrky
4 / Smnlouva s Krajem Vysočina
5 / Smlouva s EKOKOM
6 / Členství v mikroregionu
7 / Záměna pozemnku
8 / Různé

Oznámení ze dne : 15.04.2023

Schůze zastupitelstva - Neděle  30.04.2023 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Návrh smlouvy s EKOKOM
3 / Pracovní smlouva VPP
4 / Prodej obecního pozemku
5 / Různé
 

Oznámení ze dne : 30.01.2023

Schůze zastupitelstva - Neděle  12.02.2023 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Inventůry
3 / Návrh smlouvy
4 / Hlášení veřejného rozhlasu
5 / Dotační možnosti
6 / Různé

 

Oznámení ze dne : 16.12.2022

Schůze zastupitelstva - Pátek  30.12.2022 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Návrh rozpočtu 2023
3 / Provedení inventůr
4 / Úprava mzdy
5 / Návrh smlouvy
6 / Různé

 

Oznámení ze dne : 6.11.2022

Schůze zastupitelstva - Nedělě  20.11.2022 18:00

Program :

1 / Úptava rozpočtu
2 / POV  r.2023
3 / Veřejný rozhlas
4 / Různé

Oznámení ze dne : 03.10.2022

Schůze zastupitelstva - Nedělě  09.10.2022 14:00

Program :

1 / Určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele
2 / Schválení programu
3 / Volba starosty a místostarosty
4 / Zřízení finančního a kontrolního úřadu
6 / Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7 / Diskuse

Oznámení ze dne : 01.07.2022

Schůze zastupitelstva - Nedělě  10.07.2022 19:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Komunální volby
4 / Projednání žádosti stavitele

Oznámení ze dne : 02.06.2022

Schůze zastupitelstva - Nedělě  12.06.2022 19:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / VPP
3 / Komunální volby
4 / Různé
 

Oznámení ze dne : 16.04.2022

Schůze zastupitelstva - Nedělě  28.04.2022 19:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Schválení závěrečného učtu
3 / Učetní závěrkal
4 / Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
5 / Žádost o výjadření ke stavbě
6 / Žádost o dotaci POV
7 / Různé

 

Oznámení ze dne : 18.01.2022

Schůze zastupitelstva - Nedělě  30.01.2022 19:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Územní studie
3 / Totační titul
4 / Vyhláška o nočním klidu
5 / Různé

 

Oznámení ze dne : 20.12.2021

Schůze zastupitelstva - Čtvrtek  30.12.2021 19:00

Program :

1 / Rozpočtové opatření
2 / Rozpočtový výhled
3 / Návrh rozpočtu na r. 2022
4 / Bilance roku 2021
5 / Různé

 

Oznámení ze dne : 02.12.2021

Schůze zastupitelstva - Neděle  12.12.2021 19:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Ukončení smlouvy
3 / Dodatek ke smlouvě o dílo
4 / Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
5 / Různé

 

Oznámení ze dne : 05.09.2021

Schůze zastupitelstva - Pátek 15.09.2021 19:00

Program :

1 / Zpráva o uplatňování ÚP
2 / Smlouva o dílo
3 / Prodej pozemku
4 / Zřízení věcného břemene
5 / Návhr na dopravní obslužnost
6 / Rozpočtové opatření č 4,5
7 / Různé

 

Oznámení ze dne : 09.06.2021

Schůze zastupitelstva - Pátek   18.06.2021 19:00

Program :

1 / Schválení auditu
2 / Schválení závěrečného účtu
3 / Schválení účetní závěrky
4 / Smlouva o nájmu
5 / Návrh stavebních parcel
6 / Žádost o dotaci
7 / Různé

 

Oznámení ze dne : 07.04.2021

Schůze zastupitelstva - Neděle  18.04.2021 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Komplexní pozemkové úpravy
 

Oznámení ze dne : 15.02.2021

Schůze zastupitelstva - Pátek  26.02.2021 18:00

Program :

1 / Schválení inventarizační zprávy
2 / Návrz OZV
3 / Návrz smnouvy ECO DOTACE
4 / Žádost o pronájem pozemku
5 / Vyjádření odboru ŽP
6 / Různé

 

Oznámení ze dne : 22.01.2021

Schůze zastupitelstva - Pátek  05.02.2021 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Nabídka spolecnosti ECO DOTACE
 

Oznámení ze dne : 19.12.2020

Schůze zastupitelstva - Středa 30.12.2020 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu
2 / Návrh rozpočtu obce na rok 2021
3 / Provedení inventur
4 / Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
5 / Nabídka spolecnosti ECO DOTACE
6 / Bilance roku - různé

 

Oznámení ze dne : 09.11.2020

Schůze zastupitelstva - Pátek  20.11.2020 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu     
2 / Dotace na rozvoj a obnovu venkova
3 / Informace oblastní charity
4 / Různé
 

Oznámení ze dne : 01.09.2020

Schůze zastupitelstva - Pátek  11.09.2020 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu     
2 / Pronájem plynovodu
3 / Žádost o příspěvek
4 / Pasport dopravního značení
5 / Různé

 

Oznámení ze dne : 02.06.2020

Schůze zastupitelstva - Neděle 14.06.2020 18:00

Program :

1 / Směna pozemku   
2 / Obecně závazné vyhlášky
3 / Různé
 

Oznámení ze dne : 22.04.2020

Schůze zastupitelstva - Sobota   02.05.2020 18:00

Program :

1 / Schválení závěrečného účtu za rok 2019   
2 / Schválení účetní uzávěrky    
3 / Úprava rozpočtu
4 / Návrh smnouvy o dílo
5 / Nabídka spolecnosti Quantum s.r.o.
6 / Smlouva o dílo
7 / Různé

Oznámení ze dne : 04.03.2019

Schůze zastupitelstva - Neděle  15.03.2020 18:00

Program :

1 / Výsledek auditu        
2 / Uzemní půsonost MAS Jemnicko
3 / Zařazení do majetku
4 / Různé

Oznámení ze dne : 19.12.2019

Schůze zastupitelstva - Pondělí  30.12.2019 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu        
2 / Návrh rozpočtu na rok 2020
3 / Úprava mezd
4 / Ohlédnudí za rokem 2019
5 / Inventůry
6 / Různé

Oznámení ze dne : 06.11.2019

Schůze zastupitelstva - Neděle  17.11.2019 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu        
2 / Investice-Výceúčelové hřište
3 / Výsledek dílčího auditu
4 / VPP
5 / Různé

Oznámení ze dne : 12.10.2019

Schůze zastupitelstva - Pondělí  28.10.2019 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu        
2 / Smlouva s krajem Vysočina
3 / Smlouva s E.ON DISTRIBUCE
4 / Závažné stanovisko k podnikatelskému záměru
5 / Ddigitalizace kroniky 
6 / Různé

Oznámení ze dne : 26.07.2019

Schůze zastupitelstva - Neděle  11.08.2019 18:00

Program :

1 / Úpravarozpočtu        
2 / Žádost o odkoupení pozemku
3 / Výsledky E-AUKCE
4 / Různé

Oznámení ze dne : 10.05.2019

Schůze zastupitelstva - Neděle  26.05.2019 18:00

Program :

1 / Úpravarozpočtu        
2 / Smlouva o dílo
3 / rodácký sraz

Oznámení ze dne : 01.04.2019

Schůze zastupitelstva - Úterý  16.04.2019 18:00

Program :

1 / Smlouva o dílo        
2 / Výběrové řízení
3 / VPP
4 / Různé

Oznámení ze dne : 01.03.2019

Schůze zastupitelstva - Neděle  17.03.2019 18:00

Program :

1 / Závěrečný účet            
2 / Schválení účetní závěrky
3 / Výsledky hospodaření
4 / Obecně závazné vyhlášky
5 / Energetická soutěž
6 / Různé

Oznámení ze dne : 06.02.2019

Schůze zastupitelstva - Pátek  22.02.2019 19:00

Program :

1 / Zpráva z auditu                
2 / Úprava rozpočtu
3 / Návrh obecně závazné vyhlášky
4 / Strategický rozvoj obce
5 / Různé

Oznámení ze dne : 02.01.2019

Schůze zastupitelstva - Pátek  18.01.2019 16:00

Program :

1 / Darování pozemku        
2 / Žádost o dotaci
3 / Různé

Oznámení ze dne : 14.12.2018

Schůze zastupitelstva - Neděle  30.12.2018 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu        
2 / Návrh rozpočtu na r. 2019
3 / Žádost společnosti Ecorem
4 / Bilance roku 2018
5 / Provedení invetrůr
6 / Záměr darování pozemku

Oznámení ze dne : 02.11.2018

Schůze zastupitelstva - Neděle  18.11.2018 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu        
2 / Obecní symboly
3 / Dětské hřište

Oznámení ze dne : 12.10.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce - Sobota  27.10.2018 19:00

Program :

1 / Složení slibu                
2 / Volba starosty
3 / Volba místostarosty
4 / Zřízení fin. a kontrolního výboru
5 / Různé

Oznámení ze dne : 19.08.2018

Schůze zastupitelstva - Neděle  02.09.2018 18:00

Program :

1 / Dílčí audit hospodaření obce            
2 / Rodácký sraz
3 / Udělení obecních symbolů
4 / Různé

Oznámení ze dne : 01.06.2018

Schůze zastupitelstva - Neděle  15.06.2018 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu            
2 / Poskytnutí daru
3 / Příprava komunálních voleb
4 / Různé

Oznámení ze dne : 28.04.2018

Schůze zastupitelstva - Neděle  13.05.2018 18:00

Program :

1 / GDPR - Určení pověřence                
2 / Výstavba dětského hřiště
3 / Územní studie na stavební parcely

Oznámení ze dne : 16.03.2018

Schůze zastupitelstva - Pátek  30.03.2018 18:00

Program :

1 / Schválení závěrečného účtu                
2 / Schválení účetní závěrky
3 / Výsledek přezkoumání hospodaření obce
4 / Prodej pozemku
5 / Pořízení územní studie
6 / Informace k GDPR
7 / Posouzení nabídek - výstavba dětského hřište
8 / Různé

Oznámení ze dne : 26.01.2018

Schůze zastupitelstva - Pátek  09.02.2018 18:00

Program :

1 / Schválení inventur                
2 / Záměr prodeje pozemku
3 / Návrh obecně závazné vyhlášky
4 / Různé

Oznámení ze dne : 16.12.2017

Schůze zastupitelstva - Sobota  30.12.2017 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                
2 / Návrh rozpočtu na r. 2018
3 / Provedení inventur
4 / Bilance roku 2017
5 / Různé

Oznámení ze dne : 05.11.2017

Schůze zastupitelstva - Neděle  19.11.2017 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                
2 / Dětské hřiště
3 / Finance pro SDH
4 / Žádost o finanční příslěvek
5 / Přijetí daru
6 / Různé

Oznámení ze dne : 30.09.2017

Schůze zastupitelstva - Pátek  13.10.2017 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                
2 / Prodej pozemku
3 / Dílčí audit hospodaření obce
4 / Návrh obecních symbolů
5 / Různé

Oznámení ze dne : 29.07.2017

Schůze zastupitelstva - Neděle  13.08.2017 17:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                
2 / Prodej pozemku
3 / E - Aukce energií
4 / Různé

Oznámení ze dne : 01.06.2017

Schůze zastupitelstva - Sobota  10.06.2017 18:30

Program :

1 / Schválení závěrečného účtu 2016                    
2 / Schválení účetní závěrky
3 / Výsledek auditu
4 / Různé

Oznámení ze dne : 10.05.2017

Schůze zastupitelstva - Sobota  20.05.2017 18:30

Program :

1 / Úprava rozpočtu                    
2 / Schválení rozpočtového výhledu
3 / Návrh smlouvy o dílo
4 / Prodej pozemku

Oznámení ze dne : 10.02.2017

Schůze zastupitelstva - Pátek  24.02.2017 18:30

Program :

1 / Veřejnoprávní smlouva                    
2 / Žádost POV
3 / Různé

Oznámení ze dne : 06.12.2016

Schůze zastupitelstva - Pátek  20.01.2017 18:30

Program :

1 / Projednáni územního plánu            
2 / Různé

Oznámení ze dne : 18.12.2016

Schůze zastupitelstva - Čtvrtek  29.12.2016 18:00

Program :

1 / Návrh rozpočtu na r. 2017                    
2 / Úprava rozpočtu
3 / Nájemní smlouva
4 / Poskytnutí daru
5 / Provedení inventur
6 / Zpráva starosty
7 / Různé

Oznámení ze dne : 01.11.2016

Schůze zastupitelstva - Neděle  11.11.2016 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                    
2 / Průkaz PENB
3 / Žádost o pronájem
4 / Prodloužení smlouvy s UP
5 / Různé

Oznámení ze dne : 08.06.2016

Schůze zastupitelstva - Neděle  19.06.2016 18:00

Program :

1 / Veřejnoprávní smlouva                    
2 / Úmístění větrné elektrárny
3 / Obecní symboly
4 / Výsledek dílčího auditu
5/  Úprava rozpočtu
6/  Různé

Oznámení ze dne : 18.04.2016

Schůze zastupitelstva - Neděle  30.04.2016 18:00

Program :

1 / Projednání návrhu odboru źemního pl.                     
2 / Úprava rozpočtu 
3 / Různé

Oznámení ze dne : 09.02.2016

Schůze zastupitelstva - Neděle  20.02.2016 18:00

Program :

1 / Výsledek inventarizace obecního majetku                 
2 / Vyúčtování kompostérů
3 / Žádost VPP

Oznámení ze dne : 17.12.2015

Schůze zastupitelstva - Neděle  30.12.2015 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                      
2 / Návrh rozpočtu na rok 2016
3 / Provedení inventur
4 / Obecní kronika
5 / Různé

Oznámení ze dne : 11.10.2015

Schůze zastupitelstva - Neděle  25.10.2015 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                      
2 / Dílčí audit
3 / POV - Dotace
4 / Burza energii
5 / Územní plán
6 / Žádost o finanční příspěvek
7 / Různé

Oznámení ze dne : 23.08.2015

Schůze zastupitelstva - Neděle  06.09.2015 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtového opatření                                  
2 / Transakce ESKO-T, společnost AVE-CZ
3 / Zatrubnění příkopu PD
4 / Různé

Oznámení ze dne : 19.06.2015

Schůze zastupitelstva - Neděle  28.06.2015 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                                       
2 / Kontrola SZIF
3 / Žádost o dotaci
4 / Různé ( organizace poutě )

Oznámení ze dne : 22.04.2015

Schůze zastupitelstva - Sobota  02.05.2015 18:00

Program :

1 / Závěrečný účet                        
2 / Účetní závěrka    
3 / Darovací smlouva
4 / Smlouva o spolupráci
5 / VPP
6 / Různé

Oznámení ze dne : 11.02.2015

Schůze zastupitelstva - Pátek  20.02.2015 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtu                    
2 / Obecně závažná vyhláška
3 / Žádost o dotaci
4 / Různé

Oznámení ze dne : 18.12.2014

Schůze zastupitelstva - Pondělí  29.12.2014 19:00

Program :

1 / Projednání rozpočtu obce na rok 2015                    
2 / Územní plán obce
3 / Strategie rozvoje Jemnického mikroregionu
4 / Přiřazení obce k MAS " Jemnicko "
5/  Schválení odměn členům zastupitelstva
6/  Pořízení mobiliáře - vybavení cyklostezky

Oznámení ze dne : 19.10.2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce - Pátek  31.10.2014 18:30

Program :

1 / Složení slibu                
2 / Volba starosty
3 / Volba místostarosty
4 / Schválení odměn
5 / Různé

Oznámení ze dne : 14.09.2014

Schůze zastupitelstva - Pátek  26.09.2014 19:00

Program :

1 / Úprava rozpočtového opatření                    
2 / VPP - Veřejně prospěšné práce
3 / Bilancováni voleb
4 / Různé

Oznámení ze dne : 08.03.2014

Schůze zastupitelstva - Sobota  22.03.2013 18:00

Program :

1 / Závěrečný účet                
2 / Účetní závěrka            
3 / Výsledky auditu
4 / VPP
5 / Různé

Oznámení ze dne : 16.01.2014

Schůze zastupitelstva - Neděle  31.01.2013 18:00

Program :

1 / Vyjádření k nabídce - koupě pozemku                
2 / Pracovní místo - VPP            
3 / Rešení dopravní situace
4 / Různé

Oznámení ze dne : 18.12.2013

Schůze zastupitelstva - Neděle  29.12.2013 18:00

Program :

1 / Prodej pozemku                    
2 / Provedení invenrůr            
3 / Rozpočet na r. 2014
4 / Bilancováni r. 2013
5 / Různé

Oznámení ze dne : 21.10.2013

Schůze zastupitelstva - Neděle  01.11.2013 18:00

Program :

1 / Schválení rozpočtového opatření za měsíc záři                
2 / Projednání zaměstnáni VPP - Dohnalová J.            
3 / Různé

Oznámení ze dne : 05.09.2013

Schůze zastupitelstva - Neděle  15.09.2013 18:00

Program :

1 / Úprava rozpočtových optření                    
2 / Výsledek dílčího auditu hospodaření obce             
3 / Projednání zmařené investice
4 / Prodej obecního pozemku
5 / Informace o E-Aukci energie
6 / Různé

Oznámení ze dne : 06.06.2013

Schůze zastupitelstva - Čtvrtek 20.06.2013 19:00

Program :

1 / Prezentace, informace - burza energie                    
2 / Projednání prodeje obecniho pozemku                  
3 / Úprava rozpočtu
4 / Rúzné

Oznámení ze dne : 04.04.2013

Schůze zastupitelstva - Neděle 14.04.2013 18:00

Program :

1 / Výsledek auditu                        
2 / Projednání závěrečného účtu                  
3 / Účetní závěrka
4 / Žádost o VPT
5 / Různé

Oznámení ze dne : 28.01.2013

Schůze zastupitelstva - Sobota 09.02.2013 18:00

Program :

1 / Inventurizace majetku obce                    
2 / Zřízení účtu                  
3 / Žádost o zápis majetku obce
4 / Různé

 

 

Patička stránky